Grans genis del Segle XVIII

El segle XVIII és el gran desconegut de la història de l’art: barroc, neoclassicisme, rococo, preromanticisme… en ell hi conviuen molts estils que aprendrem a discernir tot entenent un moment complex però cabdal: el del naixement de l’home modern.

  1. FRAGONARD I EL ROCOCÓ
  2. TIEPOLO I LA SOCIETAT GALANT
  3. JACQUES LOUIS DAVID I LA REVOLUCIÓ
  4. ANTONIO CANOVA I EL MÓN CLÀSSIC
  5. INGRES: EL TRIOMF DE LA LÍNIA
  6. MENGS I NEOCLASSICISME ALEMANY
  7. THOMAS GAINSBOROUGH I EL RETRAT ANGLÈS
  8. JOSHUA REYNOLDS I LA ROYAL ACADEMY
  9. PINTORES DEL SEGLE XVIII: DE VIGÉE LEBRUN A KAUFMANN
  10. ROBERT ADAM I ELS ARQUITECTES NEOCLÀSSICS

Horari: Dijous de 18 a 19:30h.
Inici: 7 d’octubre
Finalització: 9 de desembre
Durada: 15 hores.

Preus:
50 EUR (Accés a la classe en temps real)
60 EUR (Classes + classes gravades 1 any)
70 EUR (Classes + classes gravades 1 any + apunts

Inscripció al curs