Patrimoni català: de la Generalitat al Gatpac

Des del segle XVI al 1920, donarem a conèixer els moviments artístics i arquitectònics que han determinat la història de l’art a Catalunya.

Descobrirem monuments amagats, en proposarem d’altres per visitar, i donarem les claus per interpretar els nostres artistes principals.

1. Renaixement i Barroc a Catalunya. Bartolomé Ordóñez i Damià Forment. Pere Blai. José de Ribera. Els retaules barrocs. Esglésies principals.
2. El segle XVIII: la Ciutadella, la Barceloneta i les noves Rambles. Pla de Palau. El neoclassicisme.
3. La Renaixença i el neo-medievalisme arquitectònic. Pintura i escultura romàntiques a Catalunya. Modest Urgell.
4. Cap al realisme: Martí Alsina. L’Escola d’Olot. L’Escola luminista. Marià Fortuny. 
5. Bases teòriques del Modernisme. L’Exposició Universal del 1888. L’arquitectura de ferro: mercats i estacions de Barcelona.
6. Domènech i Montaner,  Puig i Cadafalch: anàlisi de les obres principals. 
7. Ramón Casas i Santiago Rusiñol. Els simbolistes: escultura i pintura. 
8. El Noucentisme. Goday i les escoles catalanes. La pintura i l’escultura noucentistes (de Sunyer a Clarà). L’exposició de 1929.
9. Geometria, simbolisme i llum en l’obra de Gaudí. Principals etapes i aportacions a la història de l’arquitectura. 
10. El GATCPAC i els orígens de l’arquitectura moderna a Barcelona

Preus:
60 EUR (Classes + classes gravades 1 any)
70 EUR (Classes + classes gravades 1 any + apunts)

 

Inscripció al curs