Què en penso de l’art

L’art és un llenguatge universal i patrimoni de tots. No hi ha obres exclusives per a un públic escollit, perquè l’art mai és unívoc. Encara que passi el temps l’obra sempre “significa”, no s’acaba mai.No hi ha un art excel·lent i un mediocre, no hi ha un art per entesos i un pels ignorants: l’art és per a tothom.