Llibres en pdf

Els meus llibres són producte de les classes que hem fet i un compendi dels meus coneixements. Exposo les principals tendències idees i conceptes de forma clara i entenedora per tot tipus de públic. Són manuals per a accedir a allò que considero més rellevant de la història de l’art. Per entendre l’esperit de cada moment, entrellaço conceptes de filosifia, literatura i música.

Del Realisme a
Kandinsky

Preus: 20 Eur

Des de 1850 a 1920 repassem la història de l’art en un dels seus moments claus: El trencament amb la tradició clàssica. Baudelaire, Nietzsche, Einstein i altres intel·lectuals es presenten per poder entendre el naixement de les avantguardes.

Del Romànic al Romanticisme

Preus: 20 Eur

Una història de l’estètica des dels temps de Sant Agustí i les ermites romàniques, fins arribar a l’esperit de Kant i Chopin.
Es donen les claus per distingir cada etapa i estil a fons.

Sol·licitud de llibres


Del Realisme a KandinskyDel Romànic al Romanticisme