Últimes tendències de l’art i l’artesania

Com valorem l’art avui? Qui el fa i perquè? Quins són els temes principals? Des de la pintura a l’art digital, l’escultura, el video, la instal.lació, la fotografia o la performance, coneixerem els artistes principals des del 1990 fins avui. També farem un repàs a l’artesania i la joieria contemporànies.

  1. Les humanitats digitals i la tercera cultura
  2. La intel.ligència artificial i l’art
  3. Retrat i el cos: pintura i escultura
  4. Noves visions de l’espai, el temps i la història
  5. Mort, Déu i religió
  6. Activisme: feminisme, colonialisme, queer.
  7. L’ús de la ciència i el llenguatge en l’art actual.
  8. Joieria contemporània
  9. Les noves abstraccions
  10. La revolució de la ceràmica i el tèxtil

Horari: Dimecres de 18:30 a 19:30h
Inici: 19 d’abril
Durada: 15 h.
Preus:
55 EUR (Accés a la classe en temps real)
66 EUR (Classes + classes gravades 1 any)
77 EUR (Classes + classes gravades 1 any + apunts

Inscripció al curs